Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Μαθήματα δημοκρατίας «5 αστέρων»...


Κόμμα, αιρετοί και κοινωνία των πολιτών: ο Κώδικας Δεοντολογίας των βουλευτών του "Κινήματος 5 Αστέρια"*

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των βουλευτών του «Κινήματος 5 Αστέρια» - M5S Movimento 5 Stelle - θεμελιώνεται στην αρχή της διαφάνειας απέναντι στη κοινωνία των πολιτών μέσω της συστηματικής δημοσιοποίησης των πολιτικών επιλογών του που υλοποιούνται με τα ψηφίσματα στο κοινοβούλιο. Οι βουλευτές οφείλουν να διατηρούν μια σταθερή σχέση με τα μέλη μέσω της αποδοχής και της επεξεργασίας των προτάσεων τους σε όλη την διάρκεια της κοινοβουλευτικής τους θητείας.

Τον κύριο στόχο όσων εκλέγονται αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος του M5S και, ειδικότερα, των προγραμματικών θέσεων περί άμεσης δημοκρατίας, όπως η υλοποίηση των δημοψηφισμάτων δίχως απαρτία, η υποχρέωση συζήτησης και υπερψήφισης στη Βουλή, μέσω φανερής ψηφοφορίας, των σχεδίων νόμου που προτείνει η κοινωνία των πολιτών και η εκλογή των βουλευτών με σταυρό προτίμησης.


1. Κοινοβουλευτική Ομάδα
- Οι εκλεγμένοι θα πρέπει να σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα, τόσο στην Βουλή όσο και στην Γερουσία, με την επωνυμία «Κίνημα 5 Αστέρια».
- Η συμμετοχή στις Επιτροπές της Βουλής η σε άλλες θεσμικές θέσεις των δύο σωμάτων αποφασίζονται κατά πλειοψηφία από μέρους των βουλευτών τους σε κοινή συνεδρίαση.
- Οι κοινοβουλευτικές ομάδες του «Κινήματος 5 Αστέρια» δεν θα πρέπει να συμμαχούν με άλλα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή κοινοβουλευτικές ομάδες εκτός της περίπτωσης ψήφου σε κοινά αποδεκτά θέματα.


2. Πρόγραμμα και Καταστατικό
- Οι βουλευτές του «Κινήματος 5 Αστέρια» οφείλουν να εργάζονται για την βέλτιστη δυνατή υλοποίηση του προγράμματος του Κινήματος μέσω προτάσεων σχεδίων νόμου η μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου που επιτρέπει η θέση και ο ρόλος τους.
- Οι βουλευτές υποχρεούνται στην τήρηση του Καταστατικού που θα αναφέρεται στο εξής σαν «Μη Καταστατικό».

3. Επικοινωνία
- Το επίσημο όργανο διασύνδεσης μεταξύ των βουλευτών του Κινήματος και της κοινωνίας των πολιτών, της διάχυσης της πληροφόρησης από μέρους των πρώτων και της συμμετοχής στις διαδικασίες των δεύτερων, αποτελεί η διαδικτυακή πύλη www.movimento5stelle.it
- Οι βουλευτές οφείλουν να αρνούνται την προσωνυμία «onorevole» αντί εκείνης του «πολίτη» και «πολίτισα».
- Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι εκπρόσωποι τύπου του Κινήματος και των δύο σωμάτων οφείλουν να εναλλάσσονται ανά τρίμηνο και να είναι πάντοτε διαφορετικά πρόσωπα. Η επιλογή των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων θα πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές ομάδες.
- Οι βουλευτές οφείλουν να αποφεύγουν τα τηλεοπτικά πάνελ και τα τηλεοπτικά  «talk show».

4. Διαφάνεια
- Τα ψηφίσματα στην Βουλή θα επεξηγούνται και θα αιτιολογούνται καθημερινά μέσω βίντεο που θα αναρτάται στο κανάλι youtube του M5S.
- Τα ψηφίσματα στο κοινοβούλιο θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία από την κοινοβουλευτική ομάδα του M5S.
- Κάθε βουλευτής του M5S παραιτείται υποχρεωτικά εάν καταδικαστεί ακόμη και στο πρώτο βαθμό. Αντίθετα, εάν οδηγηθεί μόνο σε δίκη η παραίτηση του αποτελεί επιλογή συνείδησης.
- Ο μηνιαίος οικονομικός απολογισμός κάθε βουλευτή (ταξιδιών, διαμονής, διατροφής κ.λ.π.) θα αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Κινήματος.

5. Διασύνδεση κοινωνίας πολιτών και κοινοβουλευτικής ομάδας Κινήματος
Τα αιτήματα νομοσχεδίων από μέρους της κοινωνίας των πολιτών θα κατατίθενται στη διαδικτυακή πύλη του Κινήματος και θα προωθούνται στην Βουλή από τους βουλευτές του εάν υπερψηφίζονται από το 20% των εγγεγραμμένων σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι κοινοβουλευτικες ομάδες θα πρέπει να αξιολογούν κάθε πρόταση ακόμα και εάν δεν έχει ψηφιστεί από το 20% των εγγεγραμμένων.6. Αποβολή από τις κοινοβουλευτικές ομάδες
Η αποβολή βουλευτή αμφότερων των κοινοβουλευτικών ομάδων πραγματοποιείται για προφανή παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας σε κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων και μέσω απλής πλειοψηφίας. Η αποβολή θα πρέπει να επικυρωθεί on line, στη διαδικτυακή πύλη του Κινήματος, με απλή πλειοψηφία των εγγεγραμμένων σε αυτή.

7. Βουλευτική αποζημίωση
Η μικτή, μηνιαία, βουλευτική αποζημίωση οφείλει να ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Η διαφορά από την θεσμοθετημένη αποζημίωση θα πρέπει να επιστρέφεται στο κράτος όπως και η αποζημίωση που προβλέπεται στο τέλος της βουλευτικής θητείας. Οι βουλευτές δικαιούνται κάθε άλλης προβλεπόμενης αποζημίωσης.

8. Προσωπικό υποστήριξης βουλευτικού έργου
Η μικτή, μηνιαία, αποζημίωση του προσωπικού υποστήριξης του βουλευτικού έργου, εάν και όταν προβλέπεται, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.

9. Ομάδες επικοινωνίας για τους αιρετούς του Κινήματος «5 Αστέρια» στη Βουλή και στη Γερουσία
Οι Κανονισμοί της Βουλής και της Γερουσίας προβλέπουν για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα ειδικά κονδύλια για σκοπούς σχετικούς με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα και ειδικότερα για δραστηριότητες έρευνας και μελέτης, εκδόσεων ή και επικοινωνίας που συνδέονται με αυτή. Η συγκρότηση δύο ομάδων επικοινωνίας, μία στην Βουλή και μία στη Γερουσία, θα συντονιστεί από τον Μπέπε Γκρίλλο τοσο από οργανωτικής πλευράς όσο και από πλευράς στελέχωσης και υιοθέτησης των κατάλληλων εργαλείων, με απώτερο σκοπό την εγγύηση του βέλτιστου δυνατού συντονισμού, της βέλτιστης δυνατής επαγγελματικής τους διαχείρισης και της αποφυγής κατασπατάλησης των σχετικών πόρων. Κάθε ομάδα θα έχει ένα συντονιστή με έργο την διαρκή διασύνδεση με τη διαδικτυακή πύλη του Κινήματος και το μπλόγκ του Μπέππε Γκρίλλο. Η ad hoc διάθεση των σχετικών κονδυλίων για την συγκρότηση μιας επικοινωνιακής δομής υποστήριξης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας σε Βουλή και Γερουσία, με συντονισμό του Μπέππε Γκρίλλο, θα αποτελεί μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας των κοινοβουλευτικών ομάδων αμφότερων των σωμάτων. Είναι, κατά συνέπεια, αναγκαία η αποδοχή των παραπάνω από κάθε ένα ο οποίος επιθυμεί να είναι υποψήφιος με την λίστα του Κινήματος.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα πρέπει να ενσωματωθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας των κοινοβουλευτικών ομάδων

----------------------------------------
*Στο Κίνημα 5 αστέρια συνδράμουν οπτικές οικολογικού χαρακτήρα και οπτικές που αντιτίθενται στον κομματισμό, με σημεία αιχμής την άμεση συμμετοχή του πολίτη στην δημόσια διαχείριση κύρια μέσω ενός είδους ψηφιακής δημοκρατίας. Από την σκοπιά της οικονομίας το Κίνημα υιοθετεί την αποαναπτυξιακή οπτική. Σε πρακτικό επίπεδο, προτείνει την υιοθεσία, σε ευρύτατη κλίμακα, σχεδίων στιβαρής ενεργειακής εξοικονόμησης, μηδενισμού των αστικών απόβλητων, βιώσιμης κινητικότητας, προστασίας του χώρου από την τσιμεντοποίηση, τηλεργασίας και εισαγωγής των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις διαστάσεις της δημόσιας ζωής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.