Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Οικονομία της υποανάπτυξης...


«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφάλαιο. Εισάγονται δούλοι από τον Τρίτο Κόσμο, σε άγρια περιβαλλοντική εκμετάλλευση για τις πρώτες ύλες του, με στόχο την συνεχή ικανοποίηση της αδηφάγου αγορά εργασίας της Δύσης. Εξάγεται το κεφάλαιο σε χώρες σε ανάπτυξη, όπως η Κίνα και η Ινδία, για να αποδώσει ακόμα περισσότερο χάριν σε νέους δούλους και σε βάρος του περιβάλλοντος. Το κεφάλαιο απαιτεί ανάπτυξη, αλλά για ίδιο όφελος και, γι'αυτό, τρέφεται με τον κόσμο.»

Μπέππε Γκρίλλο