Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Απόψεις της Ριζοσπαστικής ΟικολογίαςΟ όρος «ριζοσπαστική» χρησιμοποιείται με στόχο την διάκριση αυτής της οικολογικής οπτικής από τον ωφελιμιστικό συντηρητισμό που παραμένει βαθιά ανθρωποκεντρικός και αποσκοπεί σε είδος εξορθολογισμού της χρήσης της φύσης σε όφελος μιας διαρκούς οικονομικής εκμετάλλευσης και από προσεγγίσεις όπως ο νέο-δαρβινισμός του Χέκελ, η οικολογίας της διατροφικής αλυσίδας του Λότκα η η θερμοδυναμική του Οντουμ.

Κατά κύριο λόγο, η ριζοσπαστική οικολογία διαρθρώνεται γύρω από προσεγγίσεις όπως ο ολιστικός προστατευτισμός του Θορώ, εκείνες του Ραλφ Βάλντο Εμερσον και του Λέοπολντ, ο οικοφεμινισμός, η πολιτική οικολογία, η βαθιά οικολογία, ο πριμιτιβισμός, η κοινωνική οικολογία, το κίνημα της αποανάπτυξης, το κίνημα σλόου-φουντ, η βιοπεριφερειακότητα και ο αντι-σπισισμός. Σε γενικές γραμμές, τα πολιτικά, φιλοσοφικά και επιστημολογικά χαρακτηριστικά της ριζοσπαστικής οικολογίας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία:

1. Υιοθέτηση της αντι-ανθρωποκεντρικής, βιοκεντρικής, οπτικής της πραγματικότητας, μιας οπτικής ολιστικής και σε ορισμένες περιπτώσεις οργανικής.

2. Βαθιά αντίθεση στην μηχανιστική - καρτεσιανή και βακονιανή - ερμηνεία της πραγματικότητας και υπέρ της διασταλτικής εμηνείας του κανόνα.

3. Υπέρ της ανάγκης της ριζικής μετάλλαξης του ηθικού παραδείγματος της δυτικής κοινωνίας μέσω ενός οικο-πασιφιστικού ιδεολογικού επαναπροσανατολισμού.

4. Υπέρ της ριζικής υπέρβασης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας προς όφελος της συμμετοχικής δημοκρατίας με στόχο μια κοινωνία από ορισμένες σκοπιές αναρχική η και νέο-κοινοτιστική.

5. Βαθιά αντίθεση στον μιλιταρισμό και στους μιλιταριστικούς θεσμούς μέσω της υιοθέτησης των βασικών αρχών του πασιφισμού.

6. Υποστήριξη του κινήματος «no global» του οποίου αναγνωρίζονται όρια και δυνατότητες.

7. Υπέρ της οπτικής της δραματικής περιβαλλοντικής και οικονομικής κατάστασης της σημερινής κοινωνίας.

8. Βαθιά αντίθεση στους υπερεθνικούς θεσμούς που προάγουν τον καπιταλισμό όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Οργανισμός Παγκόσμιου Εμπορίου και η Παγκόσμια Τράπεζα, προς όφελος της δομικής τροποποίησης του οικονομικού συστήματος.

9. Βαθιά αντίθεση στη χρήση των βιοτεχνολογιών εφαρμοσμένων στη γεωργία και στη στρατιωτική και κοινωνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Ενας σημαντικός αριθμός θεωρητικών και ακτιβιστών της σφαίρας της ριζοσπαστικής οικολογίας είναι πεπεισμένοι υποστηρικτές του αντι-σπισιμού και του βεγγανισμού σαν φυσική απόρρια της οικοκεντρικής οπτικής. Ενας σημαντικό αριθμός τους, επίσης, επικαλείται την κουλτούρα αντεργκράουντ και την προσήλωση στον τοπικισμό και στις τοπικές κουλτούρες.

Τέλος, αναφορικά με τους τρόπους δράσης που υιοθετούν οι πολυάριθμες «σχολές σκέψεις» της ριζοσπαστικής οικολογίας, είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που υιοθετούν τη μη βία από εκείνες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στη σφαίρα της επονομαζόμενης και οικοτρομοκρατίας. Οι «σχολές» που υιοθετούν την μη βία διακρίνονται ως προς την δράση τους σε δύο κατηγορίες:

- Σε εκείνες που υιοθετούν τη μη βία αλλά σε διαρκή ρήξη με τους ισχύοντες πολιτικούς θεσμούς.

- Σε εκείνες που υιοθετούν τη μη βία αλλά στο πλαίσιο της λογικής του εισοδισμού αναφορικά με τους εθνικούς και τους υπερεθνικούς πολιτικούς θεσμούς.

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Εγγυητισμός

Πολιτικό δόγμα και έννοια στο πλαίσιο του συνταγματισμού και της συνταγματικής κουλτούρας που αναπτύχθηκε το δέκατο ένατο αιώνα με στόχο την έμφαση στις νομικές και πολιτικές διασφαλίσεις αναφορικά με την αναγνώριση και την προστασία των θεμελιωδών και συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του φυσικού προσώπου – ελευθερία λόγου, σκέψης, θρησκείας, τύπου, συνάθροισης κ.λ.π. - από κάθε μορφή κατάχρησης η και αυθαιρεσίας της εξουσίας και του κράτους.  

Από αυτή την άποψη, ο εγγυητισμός - η και το ζήτημα της νομιμότητας της εξουσίας - αποτελεί θεμέλιο λίθο του κράτους δικαίου.

Στον παραδοσιακό ατομικό εγγυητισμό προστίθεται και ο συλλογικός εγγυητισμός που αποσκοπεί στην προστασία των συνθηκών διαβίωσης και ασφάλειας της κοινότητας από κάθε μορφή κοινής, οργανωμένης και πολιτικής εγκληματικότητας.