Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Αποανάπτυξη…


«Η αποανάπτυξη αποτελεί ιδέα που στηρίζεται κυρίως από την αριστερά… Όχι απ’όλη την αριστερά αλλά από την αριστερά. Η αποανάπτυξη θέτει σε βαθιά κριτική το θεμέλιο της νεωτερικότητας, δηλαδή την ιδεολογία της προόδου που, ιστορικά, συνιστά την βάση του πολιτικού σχεδίου της αριστεράς. Με λίγα λόγια, η αριστερά που επικαλείται την αποαναπτυξιακή οπτική απομακρύνεται από την πολιτική της μήτρα και καταδεικνύει πλέον την διάχυτη αμφισβήτηση του παλιού κλισέ δεξιά-αριστερά…».
Α.de Benoit1. Ελαχιστοποίηση των τοπικών και υπερτοπικών κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στον ανταγωνισμό και των δραστηριοτήτων που τροφοδοτούν μια αέναη «Ανάπτυξη, απατηλή και καταστροφική» για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.
Προαγωγή των τοπικών και υπερτοπικών κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αμοιβαιότητα, στην αλληλεγγύη και στην μη βία, για μια «Ανάπτυξη σοφή και δημιουργική»

----------------

2. Μείωση της μαζικής παραγωγής, της κατανάλωσης της μάζας, της εμπορίας και της κατανάλωσης άχρηστων η και βλαβερών προιόντων.

Ενίσχυση της αυτοπαραγωγής και ανταλλαγής – προσωπικά και μέσω δικτύων μικρών ομάδων – υγειών, βασικών, προιόντων.

----------------

3. Εγκατάλειψη της παραγωγής και κατανάλωσης μολυντικής ενέργειας και της καταστροφής πόρων μέσω του μετασχηματισμού τους σε τοξικά απόβλητα.

Υιοθέτηση της αποκεντρωμένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διάχυτη εξοικονόμηση και ανακύκλωση όλων των απόβλητων.

----------------

4. Όχι στις πολιτικές αποκλεισμού της ισότιμης πρόσβασης στα κοινά αγαθά και της προαγωγής καταστροφικών οικονομικών δραστηριοτήτων για αυτά.

Προαγωγή των πολιτικών ισότιμης πρόσβασης και αναδιανομής των κοινών αγαθών και της αποφορολόγησης των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιβίωση.

----------------

5. Δραστική μείωση των βιομηχανικών μονάδων μεγάλης κλίμακας, των μεγάλων έργων, της βαριάς τεχνολογίας, της άκριτης κατανάλωσης της μόλυνσης των πόρων, της ισχυρής τεχνολογοποίησης της εργασίας με επίκεντρο το κέρδος και της καταστροφής των παραδοσιακών κοινωνικών και οικονομικών ιστών.

Συγκρότηση δικτύων μικρών τοπικών επιχειρήσεων με αποκλειστικό σκοπό το κοινό καλό, διάχυση των ελαφρών τεχνολογιών, εκτεταμένη χρήση των ανθρώπινων πόρων, διασυνδεδεμένα «ηθικά» δίκτυα και προστασία των παραδοσιακών κοινωνικών και οικονομικών ιστών.

----------------

6. Όχι στην κατανάλωση του χώρου –τσιμεντοποίηση – στην χημική και εμπορική του υποβάθμιση και στην από-ιστοριοποίηση των τόπων.

Προαγωγή της μη εντατικής, βιολογικής, γεωργίας και κτηνοτροφίας, φροντίδα και επαναφυσικοποίηση του χώρου, αποκατάσταση και προστασία τόπων και κτιρίων.

----------------

7. Συρρίκνωση των εμπορικών συναλλαγών μεγάλης κλίμακας που απαιτούν μεγάλες αποστάσεις - ο τουρισμός των εμπορευμάτων με λίγα λòγια – η καταλήστευση των πόρων και οι άδικες τιμές στους μικρούς παραγωγούς.

Προαγωγή και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών βασικών αγαθών, προαγωγή και ενίσχυση της αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας και του αλληλέγγυου και ηθικού εμπορίου.

----------------

8. Περιθωριοποίηση της λατρείας της Αγοράς, των μονεταριστικών ανταλλαγών και κάθε τύπου συμβατικής χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας.

Προαγωγή των μη χρηματικών συναλλαγών, της ηθικής τράπεζας και της παράλληλης χρήσης εναλλακτικού νομίσματος.

----------------

9. Δραστικός περιορισμός των κεντρικοποιημένων υγειονομικών, κοινωνικών και σχολικών υπηρεσιών υψηλού φαρμακολογικού και τεχνολογικού περιεχόμενου.

Διάχυση αποκεντρωμένων υγειονομικών, κοινωνικών και σχολικών υπηρεσιών, μικρής κλίμακας και υψηλής πυκνότητας εργασίας και ανθρώπινου πλούτου.

----------------

10. Απάλειψη της κουλτούρας της αντιπαράθεσης, της ανομίας, της διαφοροποίησης, της ποσότητας, της υπεροχής, της δύναμης, της θρυμματισμένης οπτικής.

Προαγωγή της κουλτούρας της νομιμότητας, της συμμετοχικότητας και της όσμωσης μεταξύ διαφορετικοτήτων, της κουλτούρας του ωραίου, των ορίων και του μέτρου, της πνευματικότητας και της ολιστικής οπτικής.

γδ,