Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

“Nyeleni” για την Διατροφική Αυτάρκεια


 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Διατροφική Αυτάρκεια,  16 - 21 Αυγούστου 2011, Krems, Αυστρία   

Η Ευρώπη έχει υιοθετήσει ένα μη βιώσιμο επισιτιστικό σύστημα, που διέπεται από τα συμφέροντα των εταιριών, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την κοινωνική και οικονομική ανισότητα. 
Οι διοργανωτές του διεθνούς Φόρουμ “Nyeleni” για την Διατροφική Αυτάρκεια που έγινε στο Μάλι το 2007, απευθύνουν έκκληση σε όσους αντιστέκονται και αγωνίζονται για την οικοδόμηση της Διατροφικής Αυτάρκειας στην Ευρώπη, διοργανώνοντας Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Διατροφική Αυτάρκεια,  στις 16 - 21 Αυγούστου 2011 στο Krems της Αυστρίας.

Είναι καιρός να έρθουν στο προσκήνιο οι δυνάμεις της διατροφικής αντίστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη, για να οικοδομήσουν ένα νέο τρόπο οργάνωσης του συστήματος των τροφίμων μας, με βάση την τοπικότητα της γεωργικής παραγωγής, την στήριξη των μικρών παραγωγών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γη για τους νέους αγρότες. Το φόρουμ θα έχει σαν αντικείμενο του,  μεταξύ άλλων τα εξής θέματα:
- Μοντέλα παραγωγής, αγρο-οικολογία, ενέργεια, κλίμα, ΓΤΟ, εξάρτηση από πρωτεΐνες, βιοποικιλότητα / σπόροι.
- Αγορές, αλυσίδες τροφίμων και τροφικών δικτύων.
- Όροι εργασίας / κοινωνικές πτυχές.
- Πρόσβαση σε γη και άλλους πόρους.
- Δημόσιες πολιτικές.


Η Ελληνική αντιπροσωπεία θα είναι περίπου είκοσι άτομα. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 6977966532 ή ηλεκτρονικά στο vassilios@peliti.gr και info@biotechwatch.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες για το nyeleni: http://nyeleni2011.net.
Σπύρος Σγούρος 


Πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό φόρουμ “Nyeleni”, Αύγουστος 2011, Αυστρία

Εμείς, οι διοργανωτές του διεθνούς Φόρουμ “Nyeleni” για την Διατροφική Αυτάρκεια στο Μάλι το 2007 απευθύνουμε έκκληση σε όλους εκείνους που αντιστέκονται και αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη για να ενωθούν μαζί μας στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κίνηση για την Διατροφική Αυτάρκεια. Οργανώνουμε στις 16 - 21 Αυγούστου 2011 στο Krems της Αυστρίας, μια μεγάλη συνάντηση από ομάδες, οργανώσεις, συλλογικότητες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες φοιτητών, αγρότες, ακτιβιστές, οικολόγους, εργαζομένων στους αγρούς, ακτήμονες,  νέους και όλων όσων εργάζονται για την Διατροφική Αυτάρκεια στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Η Ευρώπη έχει ενταχθεί σε ένα μη βιώσιμο παγκόσμιο επισιτιστικό σύστημα, που ελέγχεται από εταιρικά συμφέροντα και με βάση την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την εκμετάλλευση των πόρων των άλλων λαών και την κοινωνική και οικονομική ανισότητα -διευκολυνόμενη από την ατιμωρησία των πολυεθνικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι συνέπειες αυτού του μοντέλου είναι ορατές παντού στις τροφικές και τις γεωργικές πολιτικές και στα συστήματα που εφαρμόζονται.

Είναι καιρός να αλλάξει το πλαίσιο της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής από αυτές που βασίζονται σε κανόνες του ΠΟΕ σε εκείνες που βασίζονται στην Διατροφική Αυτάρκεια των ανθρώπων. Μια νέα διατροφική και αγροτική πολιτική για την Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στην τοπικότητα της γεωργικής παραγωγής, στην στήριξη των μικρών παραγωγών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γη για τους νέους αγρότες και συλλογικότητες, ενώ αμφισβητεί την κυριαρχία της βιομηχανίας και των ιδιωτικών συμφερόντων στην παραγωγή, μεταποίηση και διανομή τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι άνθρωποι οργανώνονται από τη βάση για να ξαναπάρουν τον έλεγχο των τροφίμων και των γεωργικών συστημάτων. Αυτές οι δυνάμεις της διατροφικής αντίστασης αποτελούν έναν πλούτο εμπειριών, αλλά εξακολουθούν να είναι κατά πολύ διάσπαρτες, αγνοημένες, παραγκωνισμένες και ορισμένες φορές μυστικές. Είναι καιρός για αυτές τις δυνάμεις να έρθουν στο προσκήνιο και να οικοδομήσουμε ένα νέο τρόπο οργάνωσης του συστήματος των τροφίμων μας – από τους σπόρους στα χωράφια μέχρι τα τρόφιμα στο πιάτο μας – που θα τροφοδοτούν την βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και τις τοπικές κουλτούρες και παραδόσεις των περιοχών μας , καθώς και θα αντιστρέφουν την εξαφάνιση των Ευρωπαίων παραγωγών τροφίμων.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Nyeleni στην Αυστρία θα πρέπει να ενεργήσει ως καταλύτης δημιουργώντας ένα πεδίο στην Ευρώπη για τον καθορισμό των αγώνων και των στρατηγικών που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κίνημα για την Διατροφική Αυτάρκεια που να μπορεί να αμφισβητήσει τις κυρίαρχες δυνάμεις της παραγωγής και της τρέχουσας κατανάλωσης στη σημερινή κοινωνία.

Με την επίγνωση ότι ο δρόμος είναι τόσο σημαντικός όσο ο προορισμός, καλούμε τις οργανώσεις και τις ομάδες σε κάθε κράτος, περιφέρεια, επαρχία και νομό να έρθουν μαζί και να καθορίσουν το οράματά τους για την κυριαρχία των τροφίμων στην Ευρώπη, με βάση τις αρχές που ορίστηκαν από το φόρουμ Nyeleni το 2007, και πάνω απ' όλα να συμμετέχουν στην οργάνωση του ίδιου του φόρουμ.

Η μεθοδολογία του φόρουμ θα είναι τέτοια έτσι ώστε να αυξηθεί η κοινή αντίληψη της Διατροφικής Αυτάρκειας και να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της Διατροφικής Αυτάρκειας στην Ευρώπη.

Μας ενδιαφέρει να έχουμε μια συμμετοχική διαδικασία για την ανάπτυξη περιεχομένου για το πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να έχουμε περισσότερη συμμετοχή από εσάς και την περιφερειακή ή εθνική ομάδα συμμετοχής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Φόρουμ είναι χρήσιμο για όλους τους συμμετέχοντες

Αρχικά προτείνουμε τρία βασικά ερωτήματα για τις τοπικές συζητήσεις
- Τι σημαίνει Διατροφική Αυτάρκεια για μας και πώς εμπλεκόμαστε με αυτό;
- Ποια είναι τα εμπόδια και ποιες οι ευκαιρίες για να επιτύχουμε αυτό;
- Πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για την επίτευξη της Διατροφικής Αυτάρκειας;

Οι παρακάτω ομάδες θεμάτων έχουν εντοπιστεί μέσω των διαβουλεύσεων σε όλη την Ευρώπη:
1. Μοντέλα παραγωγής (κοινοτικά υποστηριζόμενη  γεωργία (CSA), αγρό-οικολογία, ενέργεια, κλίμα, ΓΤΟ, εξάρτηση από πρωτεΐνες, βιοποικιλότητα / σπόροι.)
2. Αγορές / οργάνωση των αλυσίδων τροφίμων και των δικτύων  τροφίμων (εταιρική κυριαρχία στην τροφική αλυσίδα, τοπικές αγορές, κερδοσκοπία των τροφίμων, διαφάνεια, ποινικοποίηση, αλληλεγγύη,...)
3. Όροι εργασίας / κοινωνικές πτυχές (γεωργικών και μεταναστών εργαζομένων, το εισόδημα, την υγεία, την πρόσβαση σε τρόφιμα,...)
4. Πρόσβαση σε γη και σε άλλους πόρους (εγκατάσταση, ανανέωση, χρηματοδότηση...)
5. Οι δημόσιες πολιτικές (ΚΑΠ και αγροτική ανάπτυξη, οι πολιτικές στην αλιεία, στην ενέργεια, του εμπορίου κτλ.)

Κάθε μία από τις τέσσερις πρώτες ομάδες θα προσδιορίσει δράσεις που μπορεί να ληφθούν σε τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων, καθώς και θέματα επί των οποίων συνηγορία της πολιτικής είναι απαραίτητη σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα τελευταία θέματα θα τροφοδοτήσουν την πέμπτη ομάδα σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές.

Φανταζόμαστε δύο κύρια στοιχεία στο φόρουμ: α. την ανταλλαγή εμπειριών με στόχο την δημιουργία δεσμών και την αίσθηση του ανήκειν σε μια κίνηση, και β.  επικεντρωμένες συζητήσεις σε θέματα προτεραιότητας για τις οποίες χρειάζεται συλλογική δράση, με στόχο να βγούμε απ' το φόρουμ με ένα σχέδιο δράσης για το ευρωπαϊκό κίνημα.

Η διαμόρφωση της αντιπροσωπείας:
- Το 1/3 θα πρέπει να είναι παραγωγοί.
- Το 1/2  από τους εκπροσώπους πρέπει να είναι γυναίκες.
- Το 1/3 των αντιπροσώπων πρέπει να είναι νέοι (<35).
- Η Ελληνική αντιπροσωπεία έχει ορισθεί να είναι περί τα είκοσι άτομα.

Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλήρης όραμα του κινήματος της Διατροφικής Αυτάρκειας στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, προτείνουμε ότι η αντιπροσωπεία κάθε χώρας πρέπει να συμπεριλάβει τις εξής ομάδες, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της κάθε χώρας:
- Παραγωγοί τροφίμων: αγρότες, ψαράδες, νομάδες κτηνοτρόφων, αστικούς κηπουρούς.
- Εργαζόμενοι: γεωργικούς εργάτες, μετανάστες, μέλει συνδικαλιστικών οργανώσεων.
- ΜΚΟ Περιβαλλοντικοί φορείς Υγείας και Ανάπτυξης.
- Οργανώσεις νέων.
- Γυναικείες οργανώσεις.
- Οργανώσεις καταναλωτών, αστέγων κλπ.
- Άλλοι... (καλλιτέχνες, καθηγητές, ερευνητές κλπ).

Το κόστος συμμετοχής πέραν από τα ταξιδιωτικά έξοδα, έχει καθοριστεί στο ποσό των 50 ευρώ ανά άτομο για την κάλυψη του κόστους της διατροφής και της διαμονής κατά  τη διάρκεια του φόρουμ. Τον συντονισμό της προσπάθειας έχουν αναλάβει στην Ελλάδα η Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι» και το www.biotechwatch.gr

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Βασίλη Αντύπα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση vassilios@peliti.gr ή τηλεφωνικά  στο 6977 966532, αλλά και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@biotechwatch.gr.27 Φεβρουαρίου 2007, Διακήρυξη “NYÉLÉNI”, Sélingué, Mali

Εμείς, περισσότεροι από 500 αντιπρόσωποι από περισσότερες από 80 χώρες, μέλει αγροτικών οργανώσεων / οικογενειακοί αγρότες, βιοτέχνες, ψαράδες, αυτόχθονες πληθυσμοί, ακτήμονες, μετανάστες, κτηνοτροφικές νομάδες, μέλει δασικών κοινοτήτων, γυναίκες, νέοι, μέλει καταναλωτικών, περιβαλλοντικών και αστικών κινήσεων συγκεντρωθήκαμε στο χωριό Nyéléni στο Sélingué του Μάλι για την ενίσχυση ενός παγκόσμιου κινήματος για την Διατροφική Αυτάρκεια. Το κάνουμε αυτό, τούβλο προς τούβλο, διαμένουμε σε παραδοσιακές καλύβες κατασκευασμένες με το χέρι στην τοπική παράδοση, και τρώμε τρόφιμα που παράγονται και προετοιμάζονται από την τοπική κοινότητα. Δίνουμε στη συλλογικότητα μας την ονομασία "Nyéléni" ως φόρο τιμής σε μία θρυλική αγρότισσα από το Μάλι, που καλλιεργούσε και έτρεφε των λαό της υποδειγματικά.

Οι περισσότεροι από μας είμαστε παραγωγοί τροφίμων και είμαστε έτοιμοι, μπορούμε και θέλουμε να θρέψουμε όλους τους λαούς του κόσμου. Η διατήρηση της καλλιεργητικής μας κληρονομιάς είναι κρίσιμη για το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα έτσι στην περίπτωση των γυναικών και των ιθαγενών πληθυσμών που είναι ιστορικά δημιουργοί της γνώσης για τα τρόφιμα και τη γεωργία και είναι υποτιμημένο. Αλλά αυτή η κληρονομιά και η ικανότητα μας να παράγουμε υγιή, καλή και άφθονη τροφή απειλούνται και υπονομεύονται από το νεοφιλελευθερισμό και τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Η τροφική κυριαρχία μας δίνει την ελπίδα και τη δύναμη για τη διατήρηση, την ανάκτηση και την αξιοποίηση των τροφίμων μας, που παράγουν γνώση και ικανότητα.

Η Διατροφική Αυτάρκεια είναι το δικαίωμα των λαών, σε υγιή και πολιτισμικά προσαρμοσμένα τρόφιμα, που παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες μεθόδους, καθώς και το δικαίωμά τους να καθορίζουν τη δική τους τροφή και τα συστήματα γεωργίας. Θέτει τις προσδοκίες και τις ανάγκες εκείνων που παράγουν, διανέμουν και καταναλώνουν τρόφιμα στο επίκεντρο των πολιτικών και των συστημάτων των τροφίμων και όχι στις απαιτήσεις των αγορών και των επιχειρήσεων. Υπερασπίζεται τα συμφέροντα και την ένταξη της επόμενης γενιάς. Προσφέρει μια στρατηγική αντίστασης και διάλυσις του παρόντος εταιρικού εμπορίου και του καθεστώτος των τροφίμων, και δίνει τις κατευθύνσεις για τα συστήματα των τροφίμων, της γεωργία, της κτηνοτροφία και της αλιείας καθοριζόμενα από τους τοπικούς παραγωγούς και καταναλωτές. Η πολιτική της Διατροφικής Αυτάρκειας θέτει σε προτεραιότητα τις τοπικές και εθνικές οικονομίες και αγορές, προωθεί την μικρή και οικογενειακής κλίμακας γεωργία, μικρής κλίμακας αλιεία, τους νομάδες κτηνοτρόφους, καθώς επίσης προωθεί την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση των τροφίμων με βάση την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Η πολιτική της Διατροφικής Αυτάρκειας προάγει τις διαφανείς συναλλαγές που εγγυώνται δίκαια εισοδήματα σε όλους τους λαούς, καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών να ελέγχουν τα τρόφιμα και τη θρεπτικότητα τους.

Διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα για τη χρήση και τη διαχείριση της γης, των ευρύτερων περιοχών, του νερού, των σπόρων, της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας είναι στα χέρια εκείνων από εμάς που παράγουμε τρόφιμα. Η πολιτική της Διατροφικής Αυτάρκειας συνεπάγεται νέες κοινωνικές σχέσεις χωρίς καταπίεση και ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, των λαών, των φυλετικών ομάδων, κοινωνικών και οικονομικών τάξεων και γενεών.

Στο φόρουμ Nyéléni, μέσω των πολυάριθμων συζητήσεων και των αλληλεπιδράσεων, βαθύνουμε την συλλογική μας κατανόηση της Διατροφικής Αυτάρκειας και κατανοούμε καλύτερα τις πραγματικότητες των αγώνων των εθνικών και τοπικών κινημάτων μας για να διατηρήσουν την αυτονομία και την ανακτήσει της δυνάμεις μας. Τώρα κατανοούμε καλύτερα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε το κίνημά μας και να ενισχύσουμε το συλλογικό μας όραμα.

 

Αγωνιζόμαστε υπέρ: 

Ενός κόσμου όπου...
... όλοι οι λαοί, τα έθνη και τα κράτη να είναι σε θέση να καθορίσουν τα δικά τους τροφικά συστήματα και τις πολιτικές τους, που να προσφέρουν στον καθένας μας καλής ποιότητας, επαρκεί, οικονομικά, προσιτά, υγιεινά και πολιτισμικά κατάλληλα τρόφιμα,
... να υπάρχει η αναγνώριση και ο σεβασμός του ρόλου των γυναικών και των δικαιωμάτων τους στην παραγωγή τροφίμων, καθώς και η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων,
... όλοι οι λαοί σε κάθε μία από τις χώρες μας να είναι σε θέση να ζουν με αξιοπρέπεια, να κερδίσουν τα προς το ζην από την εργασία τους και να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στα σπίτια τους, αν το επιθυμούν,
... η Διατροφική Αυτάρκεια να θεωρείται βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, που αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται από τις τοπικές κοινότητες, τους λαούς, τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς,
... να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε και να αποκαταστήσουμε τις αγροτικές περιοχές, τους πληθυσμούς των ψαριών, των παραδοσιακών τοπίων και των παραδοσιακών κουζινών με βάση οικολογικά βιώσιμη διαχείριση της γης, του εδάφους, του νερού, της θάλασσας, των σπόρων, των ζώον και όλης της άλλης βιοποικιλότητας,
... εκτιμούμε, αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την ποικιλομορφία της παραδοσιακής γνώσης μας, των παραδοσιακών τροφών μας, των γλωσσών και των πολιτισμών μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε και εκφράζουμε τους εαυτούς μας,
... υπάρχει πραγματική και αναπόσπαστη αγροτική μεταρρύθμιση που θα διασφαλίζει στους αγρότες πλήρη δικαιώματα στη γη, υπερασπίζεται και ανακτά τα εδάφη των αυτοχθόνων πληθυσμών, εξασφαλίζει την πρόσβαση και τον έλεγχο των αλιευτικών κοινοτήτων πάνω στις αλιευτικές ζώνες και οικοσυστήματα, τιμά την πρόσβαση και τον έλεγχο από κτηνοτροφικές κοινότητες πάνω στα ποιμενικά εδάφη και τις μεταναστευτικές διαδρομές, εξασφαλίζει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας με δίκαιες αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματα για όλους, και ένα μέλλον για τους νέους στην ύπαιθρο,
... εκεί όπου η αγροτική μεταρρύθμιση αναζωογονεί την αλληλεξάρτηση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, διασφαλίζει την επιβίωση της κοινότητας, της κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης, της οικολογικής βιωσιμότητας, και το σεβασμός για την τοπική αυτονομία και τη διακυβέρνηση με ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες και τους άνδρες,
... η αγροτική μεταρρύθμιση εγγυάται τα δικαιώματα στην επικράτεια και στην αυτοδιάθεση των λαών μας,
... μοιράζουμε τα εδάφη μας ειρηνικά και δίκαια μεταξύ των λαών μας, αγρότες, αυτόχθονες πληθυσμοί, παράκτιων αλιέων, κτηνοτρόφων, ή άλλοι,
... στην περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και καταστάσεων ανάκτησης από συγκρούσεις , η πολιτική της Διατροφική Αυτάρκεια λειτουργεί ως μια μορφή «ασφάλισης», το οποίο ενισχύει τις τοπικές προσπάθειες ανάκαμψης και μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις,
... θυμόμαστε ότι οι κοινότητες που επλήγησαν από καταστροφές δεν είναι μόνες τους, και η ισχυρή τοπική οργάνωση για την αλληλοβοήθεια είναι το κλειδί για την ανάκαμψη,
... υπερασπιζόμαστε τη δύναμη των ανθρώπων να παίρνουν αποφάσεις για την υλική , φυσική και πνευματική κληρονομιά τους,
... όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τα εδάφη τους από τις ενέργειες των πολυεθνικών εταιριών.Αγωνιζόμαστε κατά:

- Του ιμπεριαλισμού, του νεοφιλελευθερισμού, του νέο-αποικιοκρατισμού, της πατριαρχίας, και όλων των συστήματα που φτωχαίνουν τη ζωή, τους πόρους και τα οικοσυστήματα, καθώς και όλων των μέσων που προωθούν τα πιο πάνω, όπως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και κυβερνήσεων που είναι ανταγωνιστικές προς τους λαούς τους.
- Της πόντισης των τροφίμων σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής στην παγκόσμια Οικονομία. Στην κυριαρχία των τροφίμων και των συστημάτων παραγωγής αυτής από τις επιχειρήσεις που θέτουν τα κέρδη τους πριν από τους ανθρώπους, την υγεία και το περιβάλλον. Των τεχνολογιών και πρακτικών που υπονομεύουν τις μελλοντικές παραγωγικές ικανότητες μας, καταστρέφουν το περιβάλλον και θέτουν την υγεία μας σε κίνδυνο. Αυτές περιλαμβάνουν διαγονιδιακές καλλιέργειες και ζώα, την τεχνολογία εξολοθρευτής (terminator), βιομηχανικές υδατοκαλλιέργειες και καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών, τη λεγόμενη Λευκή Επανάσταση των βιομηχανικών πρακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων, τη λεγόμενη «παλιά» και «νέα » πράσινη επανάσταση , και των "Πράσινων Ερήμων» των μονοκαλλιεργειών της βιομηχανίας των βίο-καυσίμων και άλλων φυτειών.
- Της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης των τροφίμων, των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, της γνώσης, της γης, του νερού, των σπόρων, των ζώων και της φυσικής μας κληρονομιάς.
- Της ανάπτυξη σχεδίων και μοντέλων εξορυκτικών βιομηχανιών που εκτοπίζουν τους ανθρώπους και καταστρέφουν το περιβάλλον και την φυσική κληρονομιά μας.
- Των πολέμων, των συγκρούσεων, των κατοχών, των οικονομικών αποκλεισμών, των λιμών, των αναγκαστικών εκτοπισμών των λαών και τη δήμευση των εδαφών τους, καθώς και όλων των δυνάμεων και κυβερνήσεων που προκαλούν και στηρίζουν αυτές τις ενέργειες.
- Των προγραμμάτων ανασυγκρότησης μετά από φυσικές καταστροφές και συγκρούσεις που καταστρέφουν το περιβάλλον και τις δυνατότητές μας.
- Της ποινικοποίησης όλων εκείνων που αγωνίζονται για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.
- Τις ανθρωπιστικές βοήθειες που συγκαλύπτουν ντάμπινγκ, εισαγάγουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στο τοπικό περιβάλλον και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων και δημιουργούν νέα πρότυπα αποικιοκρατία.
- Την διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση των πατερναλιστικών και πατριαρχικών αξιών, που περιθωριοποιούν τις γυναίκες, την γεωργική ποικιλομορφία, τους ιθαγενείς, ποιμαντικές και αλιευτικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο.


Τι μπορούμε και τι θα κάνουμε γι 'αυτό...

Έτσι ακριβώς όπως συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινωνία στο Sélingué για την δημιουργία ενός χώρου συνάντησης για το Nyéléni, έτσι έχουμε δεσμευτεί για την οικοδόμηση ενός συλλογικού κινήματος για την Διατροφική Αυτάρκεια με τη δημιουργία συμμαχιών, αλληλοϋποστηρίζοντας τους αγώνες μας και με την παράταση της αλληλεγγύης, της δύναμης, και της δημιουργικότητας μας προς όλους τους λαούς σε όλο τον κόσμο που έχουν δεσμευτεί στην πολιτική της Διατροφικής Αυτάρκειας. Κάθε αγώνας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου για την Διατροφική Αυτάρκεια, είναι ο αγώνας μας.

Έχουμε φτάσει σε μια σειρά από συλλογικές δράσεις έτσι ώστε να μοιραστούμε το όραμά μας, της  Διατροφικής Αυτάρκειας με όλους τους λαούς αυτού του κόσμου, οι οποίες αναλύονται στο έγγραφο σύνθεσης μας. Θα υλοποιήσουμε τις δράσεις αυτές στους αντίστοιχους δήμους και τις περιφέρειες μας, στις δικές μας κινήσεις και από κοινού σε πνεύμα αλληλεγγύης με άλλες κινήσεις. Εμείς θα μοιραστούμε το όραμά μας και την ημερήσια διάταξη δράσης για την πολιτική της Διατροφικής Αυτάρκειας με όλους όσους δεν είναι σε θέση να είναι μαζί μας εδώ στο Nyéléni ούτως ώστε το πνεύμα του Nyéléni να διαπερνά ολόκληρο τον κόσμο και να γίνεται μια ισχυρή δύναμη που κάνει την Διατροφική Αυτάρκεια πραγματικότητα για τους λαούς σε όλο τον κόσμο.

Τέλος, δίνουμε την άνευ όρων και ακλόνητη υποστήριξή μας προς τις κινήσεις των αγροτών του Μάλι και ROPPA στο αίτημα τους. Διατροφική Αυτάρκεια να γίνει πραγματικότητα στο Μάλι και κατ 'επέκταση σε ολόκληρη την Αφρική.

Τώρα είναι η ώρα για την Διατροφική Αυτάρκεια!
Τελική επιμέλεια έκδοσης 27 Μάρτη 2007


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.