Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Επαγγελματοποίηση της πολιτικής ζωής ;


 
«Πολιτική σαν κοινωνική υπηρεσία» ή «πολιτική σαν επάγγελμα»;

Στο ετήσιο Συνέδριο Eυρωπαϊκού κόμματος της τάξης του 8%, μεταξύ 5 και 7 Φεβρουαρίου 2010, υπερψηφίστηκε η κάτωθι πρόταση:

«Το κόμμα και τα πολιτικά του όργανα οφείλουν να κάνουν άμεσα πραγματικότητα την αρχή της «πολιτικής σαν κοινωνικής υπηρεσίας» και, γι’αυτό, το οποιοδήποτε μέλος του, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, που έχει συμπληρώσει δύο θητείες δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και για τρίτη. Η αρχή μπορεί να μην εφαρμοστεί στην περίπτωση κατά την οποία η θητεία διακόπτεται πριν από τα μέσα της συνολικής της διάρκειας. Η αρχή ισχύει τόσο για την βουλευτική όσο και για την ευρωβουλευτική θητεία, όπως και για την θητεία αιρετού στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Το «όχι» στην επαγγελματοποίηση της πολιτικής είναι βαρύνουσας σημασίας για τον αποκλεισμό κάθε μορφής συντεχνιασμού στο πεδίο πολιτικής ζωής, της επακόλουθης παγίωσης της επιλεγόμενης πολιτικής κάστας και των κοινωνικά ζημιογόνων προνομίων της. Τα «άνομα» προνόμια της πολιτικής κάστας προκύπτουν ακριβώς μέσω της μεταλλαγής της «πολιτικής σαν κοινωνικής υπηρεσίας» σε «πολιτική σαν επάγγελμα». Ένα από τα εργαλεία καταπολέμησης της «κοινωνικής» ασθένειας αυτού του τύπου είναι και ο περιορισμός των δυνατών θητειών των αιρετών στην αυτοδιοίκηση και στην κρατική μηχανή. 


Το συνέδριο υπερψηφίζει τους κάτωθι κανόνες για όλους τους αιρετούς και διορισμένους σε πολιτικές θέσεις νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου:

1. Ασυμβατότητα μεταξύ υπουργού και βουλευτή, μεταξύ βουλευτή και ευρωβουλευτή, υπουργού και επαγγελματία, βουλευτή, περιφερειακού σύμβουλου και δήμαρχου.
2. Περιορισμός θητειών αιρετών έως και δύο.
3. Μείωση του κόστους της πολιτικής μέσω της μείωσης του αριθμού των αιρετών, κάθε τύπου. Δυνατότητα συμμετοχής μόνο σε μία Επιτροπή που προβλέπει χρηματική αποζημίωση.
4. Απόλυτη διαφάνεια στους διορισμούς σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Διορισμοί μέσω συνεντεύξεων από Επιτροπές βουλευτών και συμβούλων οι οποίες θα εξετάζουν τα βιογραφικά των υποψηφίων και θα προτείνουν για έγκριση, μία ομάδα από αυτούς, στα εκτελεστικά όργανα των παραπάνω νομικών προσώπων.
5. «Πλαφόν» στις απολαβές προέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν εκείνες των εκλεγμένων στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
6. Επανορισμός του ρόλου και της λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και της σχέσης τους με τους Οργανισμούς και τα Ιδρύματα που ελέγχουν.
7. Επανεξέταση των κριτηρίων επιλογής και αντιπροσώπευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας.
8. Απαγόρευση πρόσληψης συγγενών, έως και τρίτου βαθμού, προέδρων και μελών των διοικητικών συμβουλίων Ανεξάρτητων Αρχών, Οργανισμών και Εταιρειών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στις Ανεξάρτητες Αρχές, στους Οργανισμούς και στις Εταιρείες που ελέγχουν καθώς και σε Οργανισμούς και Εταιρείες που συσχετίζονται με αυτές.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.